21 September: The average Rembrandt and Van Gogh in GO Gallery

What happens if a computer analyses hundreds of
pictures of paintings, determines the average color value from all images for
every pixel and recreates a new ‘average’ painting from all average pixels?
Artist Jeroen van der Most developed his own software for it and created the
average Rembrandt and Van Gogh from the entire collections of the Amsterdam Van
Gogh and Rijks Museum. The results give a new, unique view of the works of the
two painters.

Average Rembrandt, 100x100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Rembrandt, 100×100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Van Gogh, 100x100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Van Gogh, 100×100 cm. by Jeroen v.d. Most

Wat gebeurt er als een computer honderden foto’s van schilderijen analyseert, voor iedere pixel de gemiddelde kleur uit alle foto’s op die plek berekent en vervolgens de gemiddelde pixels weer samenvoegt in één ‘gemiddeld’ schilderij? Kunstenaar Jeroen van der Most bouwde er zijn eigen software voor en deed het met alle Rembrandts uit het Rijks Museum en alle Van Goghs uit het Van Gogh Museum.

Average Rembrandt, 100x100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Rembrandt, 100×100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Van Gogh, 100x100 cm. by Jeroen v.d. Most
Average Van Gogh, 100×100 cm. by Jeroen v.d. Most

The computer program compared every pixel of pictures of all Rembrandts in the Rijks Museum.
For each of the countless pixels an average value was calculated.
The outcomes were put together and form the ‘average’ Rembrandt:
the essence of Rembrandt’s works is revealed.
The image at the bottom shows the ‘Van Gogh Average’. This piece
was created using the same method for all (123) Van Gogh paintings in the
collection of the Amsterdam Van Gogh Museum. These paintings, both 100 x 100 cm
in size, are on display from the 21st of September, 2013 at the Go Gallery
Amsterdam. Join the Go Gallery opening party at Saturday the 21st from
5 8 pm and be one of the first to see these pieces in full size.Het resultaat geeft een unieke, nieuwe kijk in het werk van de schilders.
Boven is ‘Rembrandt Average’ te zien. Het computerprogramma vergeleek pixel voor pixel foto’s van alle Rembrandt schilderijen uit het Rijksmuseum. Voor ieder van de talloze beeldpunten berekende het programma een gemiddelde waarde. De uitkomsten van bijna een miljard berekeningen werden samengevoegd en vormen de ‘gemiddelde’ Rembrandt: de essentie van Rembrandt is blootgelegd.
Onder te zien: ‘Van Gogh Average’.
Dit werk is samengesteld met dezelfde methode, maar nu voor alle (122) Van Goghs uit de collectie van het Van Gogh Museum.
De gemiddelde schilderijen laten zien dat het werk van Rembrandt een constante opzet heeft met centraal lichte kleuren en naar de randen van het schilderij donkere. Bij Van Gogh ontbreekt een dergelijke constante lijn. Zijn werk is meer divers van opzet en lijkt in essentie te typeren door een bevreemdende weergave van de realiteit. Qua kleur overheersen bij Rembrandt bruintonen en de gemiddelde Van Gogh is groen.