September 21st.: GO Gallery & Amsterdam Street Art go “Beyond the streets”

Opening: Saturday, September 21st.: 5-8 pm. Opening: zaterdag 21 september van 5-8 uur.