Davor Smoljan

Savior 1 & 2

With the birthright of growing up in a post-communist regime of former Yugoslavia during the eighties, Davor “Deesaster” Smoljan’s world of visual influence consisted of countless comic books, raw and anti establishment graffiti and sci-fi movies. Throughout the following two decades, his art has taken on a “Lichtenstein-esque” approach to large scaled archetypal imagery of heroic symbolism and its downfall, therein more often choosing to expose weakness and loss as a true instigator of triumph.  In the past year, Deesaster has exhibited works in renowned group exhibitions and galleries in both UK and The Netherlands. From September onwards, Deesaster shows his work @ GO Gallery NL: Opgroeiend in de nasleep van het post-communistisch regime van het voormalig Joegoslavie van de jaren ’80, bestonden Davor “Deesaster” Smoljan’s visuele invloeden uit talloze comic books, de typisch rauwe en anti-etablissement graffiti van deze tijd als ook vele sci-fi films. In de loop van de twee daaropvolgende decennia heeft zijn kunst –qua omvang- een “Lichtenstein-achtige” vorm aangenomen. Grootschalig uitgebeeldde archetypen staan hierbij centraal als symboliek voor heldhaftigheid en de ondergang daarvan. In zijn werken kiest hij er vaker voor de nadruk te leggen op zwakte en verlies als de ware motivator voor overwinning. In het afgelopen jaar heeft Deesaster aan verscheidene vooraanstaande groepsexposities en gallerie shows deelgenomen in zowel UK als Nederland. Vanaf 21 september exposeert Deesatrer in GO Gallery.